NINA TOMMILA

YRITTÄJÄ / ENTREPRENEUR - FORMA NINATI OY

YRITTÄJÄ / ENTREPRENEUR

FORMA NINATI OY

Toimin useiden design-merkkien agenttina Suomessa ja Baltian maissa. Minulla on yli 20 vuoden kokemus vähittäiskaupasta, tukkukauppakokemusta ja monipuoliset kontaktit Horeca-, B2B- ja vähittäiskauppapuolelle Suomessa ja Baltiassa. Markkina-alueina myös Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa ovat minulle tuttuja. Eri alojen tuotteiden myynti- ja ostotehtävissä toimiessani olen verkostoinut kansainvälisesti.

Synnyin sisustusalan yrittäjäperheeseen ja suvun perintönä saatu asenteeni työntekoon ja asiakaspalveluun näkyy vieläkin. Olen johtanut urallani isoja projekteja, jotka liittyvät esim. myyntiin, sarjojen lanseeraamiseen sekä tuotteiden että brändien kehittämiseen. Vankka kokemukseni pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta myyntityöstä, esimiestyöstä sekä eri projektien ja myynnin johtamisesta ovat tuoneet minulle erinomaiset neuvottelu-, kommunikointi- ja verkostoitumistaidot.

Asiakkaani kuvaavat minua sanoilla erittäin positiivinen, aktiivinen, tyylikäs, sosiaalinen, innovatiivinen ja oma-aloitteinen. Suhtaudun haasteisiin positiivisesti ja innostun asiakkaista ja kauniista esineistä. Otathan yhteyttä jos haluat kuulla lisää?

I work as an agent for several design brands in Finland and the Baltic countries. I have more than 20 years of experience in retail, wholesale and versatile contacts with Horeca, B2B and retailers in Finland and the Baltic countries. The Nordic countries and Central Europe are also familiar to me as market areas. I have networked internationally by working in sales and purchasing of products in several different fields. 

I was born into a family of interior design entrepreneurs and my attitude to work and customer service as a family inheritance is still visible. In my career I have led large projects related to sales, launch new product ranges as well as R&D of brands and products. My experience of long-term and productive sales combined with managerial work has brought me great negotiation, communication and networking skills.

My clients describe me to be very positive, active, stylish, social, innovative and spontaneous. I have positive outlook on challenges and get excited about customers and beautiful objects. How can I help you?

Forma Ninati

All Rights Reserved © Forma Ninati Oy 2021